Zobacz galerię zdjęć

ze spotkania:

 

Nasi Prelegenci:

Monika Hajdziony

Monika Hajdziony

OLIMPIA DAY SPA

Specjalistka z Instytutu Kosmetycznego i Odnowy Biologicznej Olimpia DAY SPA. In­sty­tut two­rzą lu­dzie otwar­ci, peł­ni pa­sji, opty­mi­zmu i za­an­ga­żo­wa­nia w wy­ko­ny­wa­ną pra­cę. Olim­pia Day Spa łą­czy­ naj­no­wo­cze­śniej­sze osią­gnię­cia ko­sme­ty­ki i ma­sa­żu.

Więcej o działalności Moniki przeczytasz na STRONIE SPA RYBNIK

Włodzimierz Cieślar

Włodzimierz Cieślar

PROXES POLSKA

Menedżer Sprzedaży. Od 1999 roku przemierza Polskę i świat, poznając nowych ludzi i doskonaląc swój warsztat sprzedażowy. Studiował germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim.

Miłośnik marketingu i e-biznesu. Sprzedaż jest jego pracą i pasją jednocześnie. Gatunek: ŁOWCA!

Jako Key Account Manager w firmie PROXES Polska obsługuje producentów kosmetyków w całej Polsce.

Prywatnie dumny mąż Sabiny i szczęśliwy ojciec dwóch aniołków: Karola i Alka.

Sabina Cieślar

Sabina Cieślar

ONAWBIZNESIE.PL

Businesswoman i trenerka biznesów, organizatorka Rybniczanek w Biznesie. Techniczny umysł w dostępnej oprawie. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach i Politechniki Częstochowskiej na wydziałach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Marketing. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii w Zarządzaniu. 15-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach na stanowisku Dyrektora Sieci Sprzedaży.

Jako właścicielka firmy ONAwBIZNESIE.pl pomaga przedsiębiorcom (i nie tylko) w zarabianiu więcej pieniędzy. Wykładowca AGH w Krakowie w przedmiocie Efektywność osobista i personal branding

Partnerzy i Sponsorzy:

Zapraszamy do Współpracy!