Spotkanie odbyło się

.

1 kwietnia 2016 

w hotelu Olimpia

.

logo_hotel_olimpia

Zobacz galerię zdjęć:

agenda_ikona_1_cut

PROGRAM SPOTKANIA

.

ikona klucz  17:30 – 18:00 Rejestracja uczestników.

Szkolenie i sesja networkingowa.

.

Sabina Cieślar. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach i Politechniki Częstochowskiej na wydziałach: Zarządzania Przedsiębiorstwem i Marketingu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii w Zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 15-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach na stanowisku Dyrektora Sieci Sprzedaży. Wykładowca Wyższej Szkoły Marketingowej i Języków Obcych z zakresu  Autoprezentacji i wystąpień publicznych. Właścicielka firmy ONAWBIZNESIE.PL

.

ikona_rozmowy_blue

  18:00 – 18:20 Oficjalne rozpoczęcie Konferencji.

.

.

ikona_prelekcja_blue

  18:20 – 18:50 PREZENTACJA I

.

Czy bezpieczeństwo i higiena pracy powinny interesować przedsiębiorcę?

Rafał Stanisławski. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w administracji publicznej, w tym dziesięcioletnie na szczeblu kierowania zespołem ludzkim w obszarze kadr i BHP. Doświadczenie obejmuje budowanie kultury organizacji w firmie, zarządzanie procesem kadrowym, organizację systemu BHP oraz prowadzenie szkoleń we wskazanych dziedzinach. Ukończone studia wyższe magisterskie oraz podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej.

.

ikona_przerwa_blue

  18:50 – 19:10 Przerwa i rozmowy kuluarowe.

.

.

ikona_prelekcja_blue

  19:10 – 19:40 PREZENTACJA II

.

Jak przygotować ciało do lata?

Monika Hajdziony. Specjalistka z Instytutu Kosmetycznego i Odnowy Biologicznej Olimpia DAY SPA. In­sty­tut two­rzą lu­dzie otwar­ci, peł­ni pa­sji, opty­mi­zmu i za­an­ga­żo­wa­nia w wy­ko­ny­wa­ną pra­cę. Olim­pia Day Spa łą­czy­ naj­no­wo­cze­śniej­sze osią­gnię­cia ko­sme­ty­ki i ma­sa­żu.

.

ikona_przerwa_blue

  19:40 – 20:00 Przerwa i rozmowy kuluarowe.

.

.

ikona_prelekcja_blue

  20:00 – 20:50 PREZENTACJA III

.

JUTRO ZACZYNA SIĘ DZIŚ czyli jak zaprojektować swoje wymarzone życie?

Edyta Walęciak-Skórka. Pierwsza w Polsce Projektantka Przyszłości i Dream Coach. Jej celem jest przywracanie ludziom marzeń, przekuwanie ich w cele i współuczestniczenie w ich realizacji, poprzez wsparcie szkoleniowo-coachingowe. Dyplomowany trener biznesu i rozwoju osobistego, a także life & business coach indywidualny i zespołowy z międzynarodową akredytacją ICF. Współautorka poradnika W sukience do sukcesu. Autorka bestsellerowej książki JUTRO ZACZYNA SIĘ DZIŚ, czyli jak zaprojektować swoją wymarzoną przyszłość.

.

ikona_nagrody_blue

  20:50 – 21:00 Losowanie nagród. Podsumowanie i zakończenie konferencji.

.

Zapraszam ponownie!

Sabina Cieślar

ONAWBIZNESIE.PL Sabina Cieślar

PARTNERZY i SPONSORZY: